KS. PHAN QUỐC VŨ

KS. PHAN QUỐC VŨ  

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

– KS. Phan Quốc Vũ gia nhập vào Công ty Thiết Kế Xây Dựng Kiến A với vai trò nhân viên giám sát công trình cho công ty.
Quan điểm nghề nghiệp:

– ”  Dùng chuyên môn và kỹ năng của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, không lãng phí nguồn đầu tư ”
Học vị :

– Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kỹ Sư Xây Dựng Công Nghiệp và Dân Dụng .

0931.533.688