BAN QUẢN TRỊ KIẾN A

KTS. NGUYỄN QUỐC BỬU

GIÁM ĐỐC
Người sáng lập,giám đốc công ty thiết kế xây dựng Kiến…

KTS. NGUYỄN QUỐC BẢO

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc công ty thiết kế xây dựng Kiến A
Tốt nghiệp…

KS. NGUYỄN ANH MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc công ty thiết kế xây dựng Kiến A
Tốt nghiệp…

BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN A

KTS. TRẦN DUY AN

KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT
Tốt nghiệp chuyên nghành Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất Đại…
nhansu

KS. NGUYỄN MINH HIẾU

HỌA VIÊN PHÒNG THIẾT KẾ

HV.TRẦN MẠNH

HỌA VIÊN PHÒNG THIẾT KẾ
 

KS.CAO ĐĂNG HƯNG

KĨ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU, M&E
 

BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG KIẾN A

NV. NGUYỄN TIẾN THỊNH

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
 

KS. NGUYỄN AN THÀNH

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
Tốt nghiệp chuyên nghành Giám Sát Công Trình tại Đại Học…

KS. LÊ QUANG THIỆN

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT