Kien A slidepx
Kien A slidepx
Kien A slidepx

BẢNG GIÁ

 • Kiến trúc đ/m2

 • 160.000
 • Công trình dân dụng Nhà phố, Biệt thự
 • 200.000
 • Bar, cafe, nhà hàng.
  Công trình dưới 150m2. Phong cách hiện đại
 • 100.000
 • Sân vườn, Cảnh quan Công trình dưới 120m2
 • Bảng vẽ Kiến trúc. Kết cấu (none: cải tạo). Điện – nước. Giám sát tác giả
 • Kiến trúc đ/m2

 • 160.000
 • Công trình dân dụng Nhà phố, Biệt thự
 • 200.000
 • Bar, cafe, nhà hàng.
  Công trình dưới 150m2. Phong cách hiện đại
 • 100.000
 • Sân vườn, Cảnh quan Công trình dưới 120m2
 • Bảng vẽ Kiến trúc. Kết cấu (none: cải tạo). Điện – nước. Giám sát tác giả
 • Kiến trúc đ/m2

 • 160.000
 • Công trình dân dụng Nhà phố, Biệt thự
 • 200.000
 • Bar, cafe, nhà hàng.
  Công trình dưới 150m2. Phong cách hiện đại
 • 100.000
 • Sân vườn, Cảnh quan Công trình dưới 120m2
 • Bảng vẽ Kiến trúc. Kết cấu (none: cải tạo). Điện – nước. Giám sát tác giả
 • Kiến trúc đ/m2

 • 160.000
 • Công trình dân dụng Nhà phố, Biệt thự
 • 200.000
 • Bar, cafe, nhà hàng.
  Công trình dưới 150m2. Phong cách hiện đại
 • 100.000
 • Sân vườn, Cảnh quan Công trình dưới 120m2
 • Bảng vẽ Kiến trúc. Kết cấu (none: cải tạo). Điện – nước. Giám sát tác giả

DỊCH VỤ

KA Jpeg