BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN A

KTS. TRƯƠNG ĐỖ LỘC

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ
Tốt nghiệp chuyên nghành Thiết Kế Kiến Trúc-Nội Thất tại…
 
 
 
 

KTS. TRẦN DUY AN

KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT
Tốt nghiệp chuyên nghành Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất Đại…
 
 
 
 
nhansu

KS. NGUYỄN MINH HIẾU

HỌA VIÊN PHÒNG THIẾT KẾ
 
 
 
 
 

HV.TRẦN MẠNH

HỌA VIÊN PHÒNG THIẾT KẾ
 
 
 
 
 

KS.CAO ĐĂNG HƯNG

KĨ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU, M&E